Commissiedebat : JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

De vergadering is geweest

8 juni 2022
12:00 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • K.P. Piri (PvdA)
 • T. Kuzu (DENK)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • A. Podt (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad op 9-10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de ingelaste JBZ-Raad van 28 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Appreciatie Raadsaanbevelingen Schengenevaluatie buitengrenzen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Richtlijn Tijdelijke Bescherming en Asiel- en Migratiepact op JBZ-raad van 3 en 4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de commissie Meijers over het regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie voorstel tot wijziging van Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen d.d. 8 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op de policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Deelname en inzet Nederland aan het International Migration Review Forum (IMRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie van Europese Commissie rapporten inzake visumliberalisatie en het noodremmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Europees Asiel- en Migratiepact

  Te behandelen:

  Loading data