Commissiedebat : Programma Samen tegen Mensenhandel (is tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

26 oktober 2023
19:30 - 21:30 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • E. van der Burg
    staatssecretaris van Justitie en Veiligheid