Commissiedebat

Drugsbeleid

Commissiedebat: "Drugsbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2021, over Drugsbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 3E Herziene convocatie commissiedebat Drugsbeleid op 2 juni 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden

Te behandelen: