Commissiedebat

Drugsbeleid

Commissiedebat: "Drugsbeleid"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Drugsbeleid op 2 juni 2021

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

7
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden

Te behandelen: