Commissiedebat : Drugsbeleid

De vergadering is geweest

2 juni 2021
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport ‘Lokaal bekeken, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016/17’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport ‘Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2017’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitoring en effectmeting experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2018'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Coffeeshopmonitor meting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies cannabispreventie experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lachgas en Nieuwe Psychoactieve Stoffen (designer drugs)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport risicobeoordeling inzake vervolgstappen designerdrug 3-Methylmethcathinon (3-MMC)

  Te behandelen:

  Loading data