E-mailprocedure : Omzetten AO politie in een notaoverleg politie

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
14:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 17:27
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure omzetten AO politie in een notaoverleg politie
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie) om het algemeen overleg politie van 15 oktober a.s. om te zetten in een notaoverleg en daarbij een spreektijd te hanteren van 6 minuten.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 7 oktober om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek. Indien u instemt met dit verzoek, zal het notaoverleg gepland worden op hetzelfde tijdstip als nu het algemeen overleg gepland staat en met een uur verlengd worden vanwege de verruimde spreektijd.
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Omzetten AO politie in een notaoverleg politie

    Te behandelen:

    Loading data