Rondetafelgesprek : Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet (Geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

29 juni 2022
18:30 - 21:30 uur

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Volgens onderstaand schema:

  Blok 1: Rechtsgeleerden-wetenschappers 18.30-19.30 uur
  • dhr. W. Voermans, Hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
  • mw. L. Slingenberg, Hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • dhr. C. Grütters, Onderzoeker rechtssociologie en migratierecht aan het Radboud Universiteit
   
  Blok 2: Uitvoerende organisaties- personen 19.30-20.30 uur
  • dhr. R. Groot Wassink, Wethouder Sociale Zaken in Amsterdam
  • mw. L. Spies, Voorzitter Nederlandse Genootschap van Burgermeesters
 2. 2

  Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Position paper L. Slingenberg t.b.v. rondetafelgesprek Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet d.d. 29 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper C. Grütters t.b.v. rondetafelgesprek Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet d.d. 29 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet d.d. 29 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data