Procedurevergadering : Procedures en brieven (videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 juni 2021
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Extra ondersteuning logistieke knooppunten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om toezending adviezen in het kader van de beleidsreactie bij het onderzoeksrapport 'Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie datalek persoonsdossiers Justitieel Documentatie Systeem (JDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarbericht 2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarbericht 2020 Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Racistische berichten in appgroep politie Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Provincie Limburg van 1 maart 2021 over de herziening van de Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 april 2021, over de werkwijze van de NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 april 2021, over het bericht ‘Brandstichting bij moskee in aanbouw in Gouda’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op de overkoepelende analyse van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over de leerevaluaties naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vervolgdocument ‘Het Pact Beprijsd’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek tot spoedige behandeling van de uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35852)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Consultatie reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland bij de Implementatiewet verkoop goederen en levering digitale inhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeksrapporten jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake het advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming op wijzigingen in enkele ministeriële regelingen in verband met de aangenomen Wet straffen en beschermen (Wet SenB)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen c.s. over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland (Kamerstuk 35470-VI-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Adoptie-Zaken en Familierecht (AZF) over het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport over de resultaten van de doorlichting van de beleidsregels voor niet-incidentele artikel-3 loterijvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman inzake gratieverlening aan de levenslang gestrafte Y.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Leden Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) dreigen op te stappen'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over het bericht Justitie moet 'illegale' Marokkanen per direct vrijlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanpassing top-200-regeling Zoekjaar hoogopgeleiden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onafhankelijke doorlichting van de asielketen en IND

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het bericht ‘Syrische terreurverdachte opgepakt in azc Friesland'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inspectierapport Terugkeer vreemdelingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang in het IND-uitvoeringsproject aangaande de afgifte van Brexit verblijfsdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over het artikel "Groot illegaal prostitutienetwerk opgerold"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport risicobeoordeling inzake vervolgstappen designerdrug 3-Methylmethcathinon (3-MMC)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstel tot herziening van Raadsaanbeveling 2020/912

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Mededeling EU-strategie aanpak georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Aanbeveling mandaat onderhandelingen samenwerkingsovereenkomst EU-Interpol

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde Agenda voor de JBZ-Raad van 7-8 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Kabinetsreactie op de consultatie: ‘Public consultation on the EU action plan against migrant smuggling (2021-2025)’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Mededeling EU-strategie tegen mensenhandel 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde Agenda voor de JBZ-Raad van 7-8 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 1 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek

 46. 46

  Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2021

  ZOMERRECES 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  Woensdag 15 september 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 29 september 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 13 oktober 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  HERFSTRECES 2021: vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021
  Woensdag 3 november 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 17 november 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 1 december 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 15 december 2021 van 14.30 tot 16.00 uur 
  KERSTRECES 2021: vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022
 47. 47

  Geplande commissieactiviteiten:

  • 09-06: CD Adoptie
  • 10-06: CD Politie
  • 10-06: Inbreng verslag wetsvoorstel overeenkomst t.a.v. treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding.
  • 15-06: Petitie stop uitleveringen naar Rwanda
  • 15-06: kennismaking ministerie van defensie
  • 16-06: RTG Dreiging Syriegangers voor Nationale Veiligheid
  • 16-06: CD Criminaliteitsbestrijding en Ondermijning/Georganiseerde Criminaliteit
  • 17-06: Technische Briefing Jaarbericht Inspectie JenV
  • 17-06: CD Terrorisme en Nationale Veiligheid
  • 21-06: WGO Jaarverslag/Slotwet JenV 2020
  • 23:06: Procedurevergadering
  • 24-06: RTG Maatwerk en uitvoering vreemdelingenrecht
  • 07-07: Procedurevergadering
 48. 48

  Rondetafelgesprek dreiging van Syriëgangers voor de nationale veiligheid op 16 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Brievenlijst

 50. 50

  Nabespreking kennismaking JenV

 51. 51

  Voorstel om appgroep te maken

   Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.