Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 1 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 9 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 9 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

5
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
14
23
Reactie op verzoek commissie inzake het advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming op wijzigingen in enkele ministeriële regelingen in verband met de aangenomen Wet straffen en beschermen (Wet SenB)

Te behandelen:

46
Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek
47
Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2021

Details

ZOMERRECES 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
Woensdag 15 september 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 29 september 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 13 oktober 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
HERFSTRECES 2021: vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021
Woensdag 3 november 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 17 november 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 1 december 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 15 december 2021 van 14.30 tot 16.00 uur 
KERSTRECES 2021: vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022
48
Geplande commissieactiviteiten:

Details

 • 09-06: CD Adoptie
 • 10-06: CD Politie
 • 10-06: Inbreng verslag wetsvoorstel overeenkomst t.a.v. treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding.
 • 15-06: Petitie stop uitleveringen naar Rwanda
 • 15-06: kennismaking ministerie van defensie
 • 16-06: RTG Dreiging Syriegangers voor Nationale Veiligheid
 • 16-06: CD Criminaliteitsbestrijding en Ondermijning/Georganiseerde Criminaliteit
 • 17-06: Technische Briefing Jaarbericht Inspectie JenV
 • 17-06: CD Terrorisme en Nationale Veiligheid
 • 21-06: WGO Jaarverslag/Slotwet JenV 2020
 • 23:06: Procedurevergadering
 • 24-06: RTG Maatwerk en uitvoering vreemdelingenrecht
 • 07-07: Procedurevergadering
50
Brievenlijst
51
Voorstel opzet RTG voorbereidingsgroep over veiligheid moskeeën
52
Nabespreking kennismaking JenV
53
Stafnotitie - Rapporteurschap Jaarverslag 2020 Justitie en Veiligheid
54
Voorstel om appgroep te maken

Details

 Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
55
Stafnotitie - Groslijst thema's voor kennisagenda 2021