Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 16 februari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 16 februari 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

3
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit)

Te behandelen:

4
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

Te behandelen:

5
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
24
Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal (Kamerstuk 35927-79)

Te behandelen:

31
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindings-officieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden; Kiev, 20 september 2021

Te behandelen:

47
Verzoek aan bewindspersoon doen om de nota n.a.v. het verslag bij het Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892) zo snel mogelijk aan de Kamer te zenden.

Te behandelen:

48
Brievenlijst
49
Voorstel opzet rondetafelgesprek groene BOA's
50
Voorstel opzet rondetafelgesprek auteurswet
51
Onderzoeksvoorstel kennisthema drugsbeleid
52
Het nieuwe coalitieakkoord en Europees beleid