Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691) (is tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

12 mei 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

    Te behandelen:

    Loading data