Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
10:00 - 13:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • T. Kuzu (DENK)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • G. Markuszower (PVV)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • A. Podt (D66)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aanvullende maatregelen ter voorkoming en aanpak van overlast en criminaliteit door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Machtiging tot voorlopig verblijf in relatie tot associatierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  De Staat van Migratie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindevaluatierapport van bureau Rijnconsult: Sobere opvang spoor 2

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsconsequenties uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 8 juni 2022 inzake terugkeerbesluiten amv's

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor politieke opposanten uit Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Landenbeleid Eritrea

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de brief van 7 september 2022 aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders inzake asielopvang en kabinetsmaatregelen van 26 augustus 2022, de bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang per provincie en de opgave op het gebied van huisvesting van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actuele situatie asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Landenbeleid Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Risico indicatoren die zijn verzameld en opgeslagen door de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Landenbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbare-ordebeleid asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente Kampen m.b.t. plaatsing statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang afspraken aanpak opvangcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid naar de leefomstandigheden en de veiligheid op de handhavings- en toezichtslocatie (HTL)

  Te behandelen:

  Loading data