Wetgevingsoverleg

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg: "Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349) op 5 oktober 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 oktober 2020, inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

Te behandelen: