Agendapunten

 1. 1

  Vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaten aanpak kinderporno

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het inspectierapport 'Een onderzoek naar taakuitvoering van zedenrechercheurs en hun bejegening van slachtoffers'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De uitzending van Argos over ritueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en kindersekstoerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang modernisering wetgeving inzake seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data