Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 5. 5

  Wob-besluit fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 maart 2022, over afschrift van de antwoordbrief aan burgemeester Aboutaleb

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Neutraliteit van het boa-uniform

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken op het gebied van cyber(security) in relatie tot het conflict in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbevelingen Focus op heling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schadevergoeding en -verhaal na de coronarellen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over compensatie pensioenschade SBF-ers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen, Rudmer Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie Social Impact Bond ''Werk na Detentie''

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport ‘Marktonderzoek incassobranche’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorhang 11e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Publicatie van rechterlijke uitspraken en ontwikkelingen in digitalisering van de Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken over de berichtenservice van eMates

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op WODC rapport ‘Incidenten op- en rond COA-locaties. Een duiding van COA- en politiecijfers over de periode 2018-2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op WODC rapport inzake de beheerslast in detentiecentrum Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen (Kamerstuk 35925-VI-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Besluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijzigingen in het nareisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vergoeding particuliere opvang Oekraïners

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeksrapport 'Stand van zaken multi governance meldkamers'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde Agenda extra JBZ-Raad van 28 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Leefgeld Oekraïners

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken ten aanzien van een aantal thema’s op het gebied van brandweer en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'gescheiden plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toestemming deelname aan en position paper technische briefing over de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 op 22 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 3-4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de formele JBZ-Raad van 3-4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Behandelvoorstel prioritair EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

 37. 37

  Geplande commissiedebatten

  wo 06-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik
  do 07-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gesubsidieerde rechtsbijstand
  wo 13-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Auteursrecht
  wo 11-05-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie 
  wo 18-05-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht
  wo 01-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Slachtofferbeleid
  wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)
  wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
  wo 06-07-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag
  wo 06-07-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  do 07-07-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie
  wo 12-10-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg
  wo 12-10-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 07-12-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel
  wo 07-12-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)


  -Commissiedebat auteursrecht wordt uitgesteld en komt terug op de procedurevergadering na het meireces
  -Commissiedebat arbitrage, mediation en herstelrecht wordt indien mogelijk uitgesteld vanwege verantwoordingsdag
   
 38. 38

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Achterlating van minderjarigen in het buitenland (2 brieven)
  Commissiedebat Adoptie (6 brieven)
  Commissiedebat Civielrechtelijke onderwerpen (1 brief)
  Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding (1 brief)
  Commissiedebat Drugsbeleid (7 brieven)
  Commissiedebat Evaluatie Wet veiligheidsregio's (geen brieven)
  Commissiedebat Forensisch onderzoek (1 brief)
  Commissiedebat Jaarwisseling (4 brieven)
  Commissiedebat Juridische beroepen (5 brieven)
  Commissiedebat Kansspelen (1 brief)
  Commissiedebat Kinderdwangarbeid (2 brieven)
  Commissiedebat Rechtspraak (2 brieven)
  Commissiedebat Staats- en bestuursrecht (7 brieven)
  Commissiedebat Terrorisme/extremisme (1 brief)
  Commissiedebat Verzekeringsrecht en slachtoffers (1 brief)
  Commissiedebat Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie) (3 brieven)
  Commissiedebat Vreemdelingen en asielbeleid


  - Het commissiedebat drugsbeleid wordt ingepland.
 39. 39

  Reactie op een verzoek van het kabinet om een kosteninventarisatie bij de overheid te doen in verband het neerhalen van vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Opvolging motie Leijten over onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp Enschede

 43. 43

  Voortgang versterking ondersteuning bij de behandeling van de aankomende modernisering wetboek van strafvordering

 44. 44

  Stand van zaken uitvoering kennisagenda 2021