Agendapunten

 1. 1

  Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over de klachtafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Actualisatie CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Addendum bij brief ‘Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming’ (Kamerstuk 31839-908)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het signaleringsrapport van de IGJ

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire (UHP KOT) mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport 'Wachten is kwetsbaar' van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  RSJ-advies Complexe scheidingen en jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindevaluatie Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport ‘Kind van de rekening’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het Inspectierapport ‘Het kind van de rekening’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief Jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘Toezicht op certificering van Jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinsituut’

  Te behandelen:

  Loading data