E-mailprocedure : Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel

De vergadering is geweest

11 mei 2022
17:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 17:15
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: :J&V: UITKOMST: SPOED: EMAIL-PROCEDURE Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid,
 
In reactie op onderstaande twee verzoeken van het lid Piri (PvdA) hebben de fracties van de VVD, SP, GL, SGP, Volt, Groep van Haga, Bij1 en BBB gereageerd, van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
Hiermee is er onvoldoende steun voor beide verzoeken.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 10:47
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED: EMAIL-PROCEDURE Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een tweeledig verzoek aan van het lid Piri(PvdA):
 
  1. Heden een brief te vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de schrijnende situatie in Ter Apel;
  2. en deze week nog een commissiedebat hierover in te plannen.

U wordt verzocht uiterlijk hedenmiddag 11 mei 17:00 uur kenbaar te maken of u met beide verzoeken kunt instemmen.
Spoedig daarna zult u worden geïnformeerd over de uitkomst.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
 
Van: Huis in 't Veld, T. 
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 10:15
Aan: Commissie J&V 
CC: Piri, K.P. (Kati) 
Onderwerp: Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel
 
Geachte griffier,
 
Naar aanleiding van de schrijnende situatie in Ter Apel (‘Situatie in azc Ter Apel 'dieptriest' met asielzoekers op grasveld’), zou het lid Piri (PvdA) graag het verzoek willen doen om vandaag een brief te ontvangen over de ontstane situatie en nog deze week een commissiedebat met de staatssecretaris in te plannen.
 
Zou u dit verzoek aub aan de leden van de commissie willen voorleggen?  
 
Dank alvast!
Met vriendelijke groet,
Ties Huis in ‘t Veld
Politiek Adviseur
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven