Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-19) (35869-27)

De vergadering is geweest

22 september 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-19)

    Te behandelen:

    Loading data