E-mailprocedure : Verzoek omzetten SO in CD ten behoeve van de JBZ-Raad (vreemdelingen- en asiel)

De vergadering is geweest

24 juni 2021
16:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 16:08
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST: E-MAILPROCEDURE: omzetten SO in CD ten behoeve van de JBZ-Raad (vreemdelingen- en asiel)
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De fracties van de SP, PvdA, GL, FvD, VOLT en BBB hebben ingestemd met het omzetten van het SO in een CD dat is onvoldoende voor omzetting zodat
het SO op maandag 5 juli a.s. ten behoeve van de JBZ-Raad (vreemdelingen en asiel) gehandhaafd blijft.
 
Met vriendelijke groet, 
Patricia Tielens-Tripels
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 16:41
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: SPOED: E-MAILPROCEDURE: omzetten SO in CD ten behoeve van de JBZ-Raad (vreemdelingen- en asiel)
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
In de procedurevergadering van 23 juni heeft het lid van Nispen verzocht het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asiel) van 14-16 juli 2021 om te zetten in een commissiedebat.
 
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 24 juni  om 16.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek omzetten SO in CD ten behoeve van de JBZ-Raad (vreemdelingen- en asiel)

    Te behandelen:

    Loading data