Algemeen overleg

Politie (is omgezet in een notaoverleg op hetzelfde tijdstip)

Algemeen overleg: "Politie (is omgezet in een notaoverleg op hetzelfde tijdstip)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg politie op 15 oktober 2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

9