E-mailprocedure : Verzoek SO Cybersecurity 10 december 2020 omzetten in AO op 9 december 2020

De vergadering is geweest

3 december 2020
17:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 3 december 2020 17:07
Aan: Commissie J&V ; GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: Cie J&V: UITKOMST EMAILPROCEDURE: SO Cybersecurity 9/12 omzetten in Algemeen Overleg
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid,
 
Het voorstel van het lid Buitenweg (GL) om het SO Cybersecurity van 9 december a.s. om te zetten in een Algemeen Overleg wordt gesteund door een meerderheid van de Kamer, bestaande uit de fracties van VVD, CDA, D66 en GL. Het voorstel is daarmee aangenomen. Het AO Cybersecurity zal plaatsvinden op woensdag 9 december van 14.30 – 17.30 uur. Een herziene convocatie zal u spoedig worden toegezonden.
 
Met vriendelijke groet,
Arjen Westerhoff
(wnd.) griffier van de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid


Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 3 december 2020 09:07
Aan: Commissie J&V 
Onderwerp: Cie J&V: EMAILPROCEDURE: SO Cybersecurity 9/12 omzetten in Algemeen Overleg
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid,
 
In uw procedurevergadering van gisteren heeft u besloten om het Algemeen Overleg Cybersecurity, dat gepland was voor 9 december a.s., om te zetten in een Schriftelijk Overleg. Het lid Buitenweg verzoekt echter om toch een Algemeen Overleg over dit onderwerp te houden. Dit verzoek wordt aan u voorgelegd in een emailprocedure (zie e-mail hieronder).
 
Ik verzoek u vriendelijk om mij aan het einde van de dag (vandaag) om 17.00 uur te laten weten of u met dit verzoek instemt (graag ’reply all’).  
 
Met vriendelijke groet,
Arjen Westerhoff
(wnd.) griffier van de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek omzetten SO op 10 december 2020 in AO op 9 december 2020

    Te behandelen:

    Loading data