Agendapunten

 1. 1

  Rapport en beleidsreactie wettelijke evaluatie Raad voor Rechtsbijstand, 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezegging en rapporten inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data