Wetgevingsoverleg : Wet opheffing verpandingsverboden (35482) (uitgesteld tot na het zomerreces)

De vergadering is verplaatst

3 juli 2023
16:30 - 18:30 uur

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)