E-mailprocedure : Spoed e-mailprocedure: Uitstellen commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - reactietermijn 19 oktober; 09:00 uur

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
9:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 09:01
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: uitkomst spoed e-mailprocedure: Uitstellen commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van het lid Van der Plas (BBB) wordt gesteund door de BIJ1-fractie. De volgende fracties hebben aangegeven het voorstel niet te steunen: D66, PvdA, GroenLinks, DENK en Volt. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Daarmee is er niet voldoende steun voor het voorstel om het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid uit te stellen en zal het commissiedebat volgens planning om 10.00 uur deze ochtend starten.
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 18:59
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Spoed e-mailprocedure: Uitstellen commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - reactietermijn 19 oktober; 09:00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van het lid Van der Plas (BBB). Graag verneem ik uiterlijk morgenochtend, 19 oktober, om 09.00 uur of u hiermee instemt.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Hendriks, Alexander
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 18:41
Aan: Commissie J&V; Brood, A.M. (Anne); Burger, M.
Onderwerp: SPOED-emailprocedure uitstel Vreemdelingen- en asielbeleid
 
Beste Commissie,
 
Graag wil ik namens het lid Van der Plas [BBB] voorstellen het debat Vreemdelingen- en asielbeleid uit te stellen tot een nader moment. Het beloofde wetsvoorstel over de spreiding van asielzoekers is nog niet bij de Kamer. Ondanks dat er ook andere onderwerpen op de agenda staan, lijkt het de BBB onhandig om deze te bespreken voordat er een bepalend wetsvoorstel naar de Kamer wordt gestuurd. Dit wetsvoorstel kan namelijk een groot deel van de morgen te voeren discussie overbodig maken. Het verzoek van de heer Van Dijk is afgewezen, waardoor de oppositie op grote informatieachterstand wordt geplaatst tegenover de coalitie. Wat BBB betreft daarom debat zo snel mogelijk na het herfstreces, met het wetsvoorstel in de hand.

Met vriendelijke groet,
Alexander J. Hendriks
Beleidsmedewerker BBB
 

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek uitstel Vreemdelingen- en asielbeleid

    Te behandelen:

    Loading data