Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie met een reactie op het verslag over richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  De beveiliging van joodse instellingen in relatie tot het verlagen van het dreigingsniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Oriënterend onderzoek naar werkwijze informatieknooppunt contraterrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nationale veiligheid, strategische afhankelijkheden en planbureau

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het artikel in HP/De Tijd over departementaal-vertrouwelijke NCTV-nota ('Opkomst van het salafisme in Turkije en de invloed in Nederland')

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage van de Nationale Veiligheid Strategie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage "Evaluatie nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020, Analyse en identificatie meetbare beleidsmaatregelen"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Azarkan. gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 februari 2021, over het bericht ‘Amnesty: moslims slachtoffers van Europees antiterreurbeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 april 2021, over het bericht ‘Brandstichting bij moskee in aanbouw in Gouda’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang evaluatie wet gebruik passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR)

  Te behandelen:

  Loading data