Notaoverleg : Strafrechtelijke onderwerpen

De vergadering is geweest

21 september 2020
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Cold cases (o.a. genealogische DNA-databanken)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ´Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nadere informatie over een aantal onderwerpen zoals toegezegd tijdens het debat over bedreiging en stalking van 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Bosman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 maart 2020, over de volstrekt ongepaste uitspraak van het OM in de Telegraaf dat bij een bombardement sprake is van moord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen op het gebied van voetbal en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Handleiding Coöperatie Laatste Wil

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Capaciteit forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Internetcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op vragen gedaan tijdens het algemeen overleg, gehouden op 17 april 2019, over Strafrechtelijke onderwerpen (Kamerstuk 29279-517)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolging politiegeweld in relatie tot wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie Van Nispen c.s. over nummerherkenning voor het Huis voor Klokkenluiders (Kamerstuk 28844-206)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onvindbare veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang ambitietraject strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage commissie administratieve lastenreductie in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op doorlichting strafrechtketen (PwC) en op de gewijzigde motie-Van Dam c.s. (Kamerstuk 35470-VI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweemeting OM-Strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken van de wijziging van de Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie (OM).

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  WODC monitorrapport ‘Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Getuige schietpartij Oss overleden nadat hij zichzelf in brand stak'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op motie van de leden Van Dam en Groothuizen over het heroverwegen van de beslissing om te komen tot afzonderlijke voorzieningen op het vlak van multimedia in het strafrecht (Kamerstuk 31753-204)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Publicatie Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Opgevoerde motie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data