Notaoverleg

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg: "Strafrechtelijke onderwerpen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Strafrechtelijke onderwerpen (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Strafrechtelijke onderwerpen op 21 september 2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 21 september 2020, over Strafrechtelijke onderwerpen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op het verzoek van het lid Bosman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 maart 2020, over de volstrekt ongepaste uitspraak van het OM in de Telegraaf dat bij een bombardement sprake is van moord

Te behandelen:

23
Reactie op motie van de leden Van Dam en Groothuizen over het heroverwegen van de beslissing om te komen tot afzonderlijke voorzieningen op het vlak van multimedia in het strafrecht (Kamerstuk 31753-204)

Te behandelen: