Inbreng schriftelijk overleg : Stand van zaken over de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (29936-63)

De vergadering is geweest

12 mei 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Stand van zaken over de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

    Te behandelen:

    Loading data