Commissiedebat

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat: "Gevangeniswezen en tbs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Conceptverslag Gevangeniswezen en tbs
Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convocatie commissiedebat Gevangeniswezen en tbs op 15 juni 2022

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de motie van de leden Markuszower en Helder over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten

Te behandelen:

17
Stand van zaken met betrekking tot het eventueel structureel maken van de voorzieningen met betrekking tot het toepassen van videoconferentie in rechterlijke procedures in het civiel recht en bestuursrecht en beleidsreactie op het onderzoek “De verdachte in beeld”

Te behandelen: