Commissiedebat : Gevangeniswezen en tbs

De vergadering is geweest

15 juni 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • G. Markuszower (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) inzake 'Vreemdelingen in de tbs, Impasse door botsende rechtssystemen’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie eerste evaluatieonderzoeken Wet langdurig toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport ‘Herstel in detentie’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC onderzoek 'Artikel 2.3 Wet forensische zorg in de praktijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Coronamaatregelen en capaciteit gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het WODC-rapport 'Notoire klagers bij pro Justitia onderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een brief van Exodus Nederland inzake de subsidieregeling vrijwilligers in de sanctietoepassing (2023 – 2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over de coronamaatregelen en capaciteiten binnen de justitiële inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Validatieonderzoek door de Auditdienst Rijk naar buffercapaciteit in het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Coronamaatregelen DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over compensatie pensioenschade SBF-ers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie Social Impact Bond ''Werk na Detentie''

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken over de berichtenservice van eMates

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag 2020 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de motie van de leden Markuszower en Helder over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie rapport RSJ ‘Disciplinair straffen en afzonderen in detentie’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken met betrekking tot het eventueel structureel maken van de voorzieningen met betrekking tot het toepassen van videoconferentie in rechterlijke procedures in het civiel recht en bestuursrecht en beleidsreactie op het onderzoek “De verdachte in beeld”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken over de coronamaatregelen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtbescherming en Jeugdbescherming over 'Levenslang herzien'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de groep ‘SBF moet eerlijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  PwC-onderzoek financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie inzake stand van zaken over de berichtenservice van eMates (Kamerstuk 24587-828)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Recht doen, kansen bieden - effectieve gevangenisstraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

  Te behandelen:

  Loading data