Algemeen overleg

Bescherming persoonsgegevens (verplaatst naar 10 februari)

Algemeen overleg: "Bescherming persoonsgegevens (verplaatst naar 10 februari) "Deze vergadering is verplaatst naar 20 mei 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg over Bescherming persoonsgegevens op 14 januari 2021