E-mailprocedure : Inbrengsdatum voor het verslag inzake Voortduringswet artikel 8 Wbbbg (35722)

De vergadering is geweest

4 februari 2021
16:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 16:37
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst E-mailprocedure 35722 Voorstel van wet houdende voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Ik kan u meedelen dat een overgrote meerderheid heeft besloten de inbrengdatum voor het verslag over wetsvoorstel 35722 vast te stellen op maandag 8 februari 2021 te 14.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Tripels, P.F.L.M. (Patricia) 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 10:57
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V:SPOED: E-mailprocedure 35722 Voorstel van wet houdende voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)
 
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Uw voorzitter stelt voor ten aanzien van onderstaand wetsvoorstel de inbrengdatum voor verslag vast te stellen op maandag 8 februari 2021 te 14.00 uur, zodat donderdag 11 februari nog daarover kan worden gestemd.
Het voorstel van wet houdende voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg) (35722) is gisterenmiddag aan de Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt er toe uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting in artikel 1, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) om, na een koninklijk besluit tot inwerkingstelling van bepalingen uit die wet, onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer te zenden omtrent het voortduren van de werking van de in werking gestelde bepalingen.
U wordt verzocht uiterlijk hedenmiddag 4 februari om 16.00 uur kenbaar te maken of u daar al dan niet mee kunt instemmen.
Met vriendelijke groet, 
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

    Te behandelen:

    Loading data