Commissiedebat : Politie

De vergadering is geweest

3 november 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • F. Azarkan (DENK)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Intimidatie komt aan de voordeur'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het onderzoek 'Buitengewoon veilig'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen t.a.v. behandeling zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Disciplinair stelsel en gerelateerde zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de berichten ‘Dode (64) en vier gewonden bij steekpartij De Pijp, verdachte toonde verward gedrag’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toelichting op de functionaliteit vermist-kind-alertering in het Burgernet-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over het stelsel beroepsziekten en dienstongevallen en afdoening lopende (restschade) zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Palland over de bevoegdheid voor boa's om te handhaven op bezit van illegaal vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overlijden motoragent eenheid Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-onderzoek naar belangenconflicten na uitdiensttreding bij de politie en de Koninklijke Marechaussee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het Inspectierapport Noodhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen meldkamerdomein en missiekritische communicatie hulpdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken vermist-kind-alertering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het project Vervanging Capaciteitsmanagementsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  WODC-onderzoeksrapporten: ‘Evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ geëvalueerd’, en de ‘Tweede monitorronde evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ twee jaar in werking’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Instellingsbesluit van de Commissie van Advies Restschade Afwikkeling Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2021, over het bericht dat het aantal agenten met een migratieachtergrond achterblijft

  Te behandelen:

  Loading data