Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (36196)

De vergadering is geweest

13 oktober 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

    Te behandelen:

    Loading data