Commissiedebat : Personen- en familierecht

De vergadering is geweest

24 maart 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • U. Ellian (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport “Omgang tussen grootouders en kleinkinderen“

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsstandpunt aansprakelijkstelling Transgendercollectief

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op verschillende WODC-onderzoeken naar familierechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het Adviesrapport Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport over alimentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tegemoetkomingsregeling transgender personen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek naar gescheiden plaatsing van broers en zussen bij een uithuisplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'gescheiden plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing'

  Te behandelen:

  Loading data