E-mailprocedure : Verzoek schriftelijk overleg over deelname aan Global Compact on Migration (GCM)

De vergadering is geweest

11 mei 2022
16:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 16:06
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V::UITKOMST SPOED E-MAILPROCEDURE Aanvraag spoed Email procedure voor een SO heden
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid,
 
In reactie op onderstaand verzoek van het lid Haga (Groep van Haga) hebben de fracties van de PVV, SGP en BBB instemmend gereageerd, van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Hiermee is er onvoldoende steun voor het verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 11:38
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Aanvraag spoed Email procedure voor een SO heden
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek aan van het lid Haga (Groep van Haga) voor het houden van een schriftelijk overleg nog vandaag.
 
U wordt verzocht uiterlijk hedenmiddag 11 mei 16:00 uur kenbaar te maken of u met dit verzoeken kunt instemmen.
Spoedig daarna zult u worden geïnformeerd over de uitkomst.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
 
Van: Molenaar, R. (Rosa) 
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 11:12
Aan: Commissie J&V 
CC: 'Wybren van Haga'; Haga, W. van
Onderwerp: Aanvraag spoed Email procedure
 
 
Beste griffie,
 
Wybren van Haga vroeg gisteren bij de RvW een debat aan over de VN bijeenkomst van volgende week over het GCM.
 
- het lid VAN HAGA (Groep Van Haga) debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over het Global Compact on Migration (GCM) en de inzet en deelname van het Kabinet aan het International Migration Review Forum (IMRF) van 17 t/m 20 mei 2022 te New York
 
Helaas kreeg hij geen meerderheid. De heer Brekelmans (VVD) suggereerde echter een schriftelijk overleg hierover te doen.
Wij willen graag het debat dan op deze manier doen.
Er is dan wel spoed bij, omdat Van Haga – afhankelijk van de antwoorden van de staatssecretaris – de mogelijkheid wil hebben een motie in te dienen. Dat zou dan uiterlijk donderdag moeten, incl. stemmingen.
 
Stemmen de commissieleden in met een schriftelijk overleg, vandaag te houden, over Inzet en deelname van het Kabinet aan het International Migration Review Forum (IMRF) van 17 t/m 20 mei 2022 te New York?
 
Hartelijk dank,
Rosa Molenaar
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek schriftelijk overleg over deelname aan Global Compact on Migration (GCM)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven