Commissiedebat : Politie

De vergadering is geweest

21 december 2023
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • M. Aardema (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • J.J.M. Uitermark (NSC)
 • I. el Abassi (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het eindrapport van de commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over samenwerkingsverbanden Belastingdienst en politie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport 'Bevindingen Onderzoek – Evaluatie pilot verkeershandhaving boa’s'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag toezicht hackbevoegdheid politie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het project Nationaal Meldkamer Systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Handelingsperspectief OOV en demonstraties n.a.v. de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid ‘Recht van Klagen’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tweede halfjaarbericht politie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen meldkamer- en alerteringsdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  White paper Politiefunctie

  Te behandelen:

  Loading data