Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

30 juni 2022
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • K.P. Piri (PvdA)
 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • T. Kuzu (DENK)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • G. Markuszower (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • A. Podt (D66)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Landenbeleid Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken over de algemene veiligheidssituatie in de Engelstalige gebieden in Kameroen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan medeoverheden inzake opgave asielopvang en huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verlengen besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Trinidad en Tobago

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit- en vertrekmoratorium voor politieke opposanten uit Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomsten verkenning van de motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden (Kamerstuk 35925-VI-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Landenbeleid Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op WODC rapport inzake de beheerslast in detentiecentrum Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op WODC rapport rapport ‘Incidenten op- en rond COA-locaties. Een duiding van COA- en politiecijfers over de periode 2018-2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingen in het nareisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Situatie opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2022, over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over uitstel van vertrek voor amv’s zonder terugkeerbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift brief aan het Veiligheidsberaad en de CdK's over een passend juridisch instrumentarium voor de asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang samenwerkingsverband Griekenland en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief aan de commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders over de taakstelling vergunninghouders in de tweede helft van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpassing nareisbeleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) naar aanleiding van uitspraak Afdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen gedaan tijdens het vragenuur van 19 april 2022, over dagbesteding, onderwijs en asielprocedure voor kinderen in Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Armenië

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  25.000 aanvullende noodopvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over ‘Tijd voor kwaliteit, een onderzoek naar de Algemene Asielprocedure’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Verenigde Staten van Amerika

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Landenbeleid Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport en beleidsreactie evaluatie medisch beleid sinds het arrest Paposhvili van 13 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie rapport AEF Taskforce Dwangsommen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afdelingsuitspraak 5 april 2022 over gebruik ‘verhoogde aandacht’ binnen beleid veilige landen van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken met betrekking tot de meerkostenregeling gemeentelijke zorg, de specifieke uitkering voor de opvang van ontheemden, de overgang staatsnoodrecht naar reguliere onderbouwing en huisvesting voor Oekraïense ontheemden en andere aandachtsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Landenbeleid Colombia

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien van Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Landenbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Maatregelen en situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  WODC-rapport 'Incidenten en misdrijven door COA-bewoners 2017-2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Maatregelen en situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Actuele situatie asielopvang en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data