Commissiedebat : Criminaliteitsbestrijding

De vergadering is geweest

1 december 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over aanpak van spoofing en oplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Integrale aanpak cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC-rapport 'Criminele carrières van daders van high impact crimes'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage high impact crimes

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezending WODC-rapport inzake 'Evaluatie van de Wet controle op rechtspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Cijfers agressie en geweld tegen journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken aanpak plofkraken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie (OM) 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie “Criminaliteit en rechtshandhaving 2020: Ontwikkelingen en samenhangen”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 16 juni 2021, over onveiligheidsgevoelens onder (jonge) vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanpak ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden in het betaald voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Agressie en geweld tegen journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 16 juni 2021, over onveiligheidsgevoelens onder (jonge) vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Integrale aanpak online fraude

  Te behandelen:

  Loading data