Agendapunten

 1. 1

  Ontwikkelingen meldkamerdomein en missiekritische communicatie hulpdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Schade-afhandeling wateroverlast juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief brandweer en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rijksbrede Risicoanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie inzet van betrokken organisaties bij storm Eunice

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen ter voorbereiding op ernstig scenario als gevolg van oorlog in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Crisisbeheersing en brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies Landsadvocaat over het instrument persalarmering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afhandeling schade wateroverlast juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift antwoord op brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers inzake brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data