Commissiedebat : Kansspelen

De vergadering is geweest

6 oktober 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • M. van Nispen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  WODC onderzoeksrapport ''Risico’s, voordelen en regulering van games''

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen, Rudmer Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie op moties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (Kamerstuk 24557-191)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Twee onderzoeken op het gebied van kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data