E-mailprocedure : Verzoek uitbreiding spreektijd commissiedebat over juridische beroepen op 4 november 2021

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
12:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 14:46
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst E-mailprocedure uitbreiding spreektijd CD juridische beroepen
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van het lid Van Nispen (SP) wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, D66, CDA, Partij voor de Dieren, BBB en Bij1. Daarmee is er voldoende steun voor het verzoek.
 
Het CD juridische beroepen zal met een uur worden verlengd en zal plaatsvinden op donderdag 4 november van 9.30 tot 13.30 uur.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
_____________________________________________
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 12:02
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure uitbreiding spreektijd CD juridische beroepen
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Nispen (SP-fractie) om de spreektijd bij het CD juridische beroepen op 4 november uit te breiden naar 6 minuten zodat ook het onderwerp tolken en vertalers aan de orde kan komen.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, donderdag 28 oktober, om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek. Indien een meerderheid instemt met het verzoek, zal het CD worden verlengd van drie naar vier uur en plaatsvinden op 4 november van 9.30 tot 13.30 uur.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

_____________________________________________
Van: Nispen, M. van
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 17:32
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: uitbreiding spreektijd CD juridische beroepen
 
 
Goedemiddag,
 
Zojuist is bij de plenaire RvW besloten dat er geen apart plenair debat komt over gerechtstolken en –vertalers, maar werd door aantal sprekers de suggestie gedaan dit te betrekken bij het reeds geplande commissiedebat juridische beroepen. Dat kan wat mij betreft alleen als we de spreektijd uit kunnen breiden, omdat er ook al veel andere belangrijke onderwerpen zijn, zoals bijvoorbeeld de Landsadvocaat.
Daarom het verzoek de spreektijd uit te breiden naar in ieder geval 6 minuten.
Bedankt voor het in behandeling nemen van dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek uitbreiding spreektijd commissiedebat over juridische beroepen op 4 november 2021

    Te behandelen:

    Loading data