E-mailprocedure : Verplaatsen technische briefing ministerie van JenV mbt Spreidingswet

De vergadering is geweest

18 mei 2023
11:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 24 mei 2023 18:06
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Spoed e-mailprocedure: verplaatsen technische briefing ministerie van JenV mbt Spreidingswet
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van het lid Podt (D66) om de technische briefing van het ministerie van JenV van morgen (25 mei 2023) van 14.30 tot 16.00 uur te verplaatsen tot na het rondetafelgesprek over de Spreidingswet.
 
U wordt verzocht uiterlijk morgenochtend 25 mei 2023, om 11.00 uur kenbaar te maken of u met dit verzoek instemt.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Podt, A.
Verzonden: woensdag 24 mei 2023 17:55
Aan: Commissie J&V 
CC: Meijer, S.F.F. ; Dubbeldam, L.
Onderwerp: E-mail procedure
 
Beste griffie,
 
Graag een spoed e-mail procedure om ook de technische briefing van J&V over de Spreidingswet te verzetten naar een moment na (liefst direct na) de te verzetten Ronde Tafel. Zo kunnen we het ministerie ook vragen stellen over de amvbs en de in de ronde tafel geuite zorgen en wensen.
 
Met vriendelijke groet, Anne-Marijke
 

Agendapunten

  1. 1

    Verplaatsen technische briefing ministerie van JenV mbt Spreidingswet