Agendapunten

 1. 1

  Procesafspraken in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Schadevergoeding en –verhaal na de coronarellen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Mutluer over middelen om de ambities ten aanzien van herstelrecht waar te maken (Kamerstuk 29279-726)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport van de procureur-generaal van de Hoge Raad over 'Onderzoek in een geautomatiseerd werk – over de toepassing van opsporingsbevoegdheden als bedoeld in de artikelen 126nba lid1, 126uba lid 1 en 126zpa lid 1 van het Wetboek van Strafvordering door het Openbaar Ministerie'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport van de procureur-generaal van de Hoge Raad over “Buiten de rechter om. Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijke beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens het commissiedebat van 5 oktober 2022 over strafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdstuk 4 rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport ‘Varianten voorschotregeling afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij. Financiële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over Tweefasenproces in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op het rapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van de leden Kuiken en Jasper van Dijk over niemand vanuit Nederland uitleveren aan Ankara (Kamerstuk 21501-02-2571)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Achtste periodieke rapportage onder het VN-Verdrag tegen foltering en andere onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie WODC rapport 'Boetes uit het buitenland'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Agema c.s. over minimaal een gevangenisstraf voor daders van agressie tegen zorgpersoneel (Kamerstuk 29282-496)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Parole hearing Singh

  Te behandelen:

  Loading data