E-mailprocedure : Wetsvoorstel Wijziging van de Overleveringswet (35535) aanmelden als hamerstuk

De vergadering is geweest

4 februari 2021
14:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 15:02
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V:UITKOMST E-mailprocedure 35535 Nota nav Verslag inzake wijziging van de Overleveringswet
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De leden van de fracties van de VVD, CDA, D66 en SP hebben aangegeven het wetsvoorstel (Kamerstuk 3 5535) als hamerstuk te willen aanmelden. Er hebben zich geen leden gemeld die het wetsvoorstel niet als hamerstuk willen aanmelden. Het in concept geplande WGO op 8 februari 2021 komt hiermee te vervallen.
Op grond hiervan zal het wetsvoorstel worden aangemeld als hamerstuk. Indien een lid zich meldt voor plenaire behandeling, dan wordt uiteraard het wetsvoorstel ‘onthamerd’ en geagendeerd (na het verkiezingsreces).
Volledigheidshalve meld ik u dat als een lid een amendement indient, het wetsvoorstel niet als hamerstuk kan passeren. Het is dan nog wel mogelijk dat het wetsvoorstel rechtstreeks naar de stemmingslijst gaat, zolang er zich geen sprekers melden.
 
Met vriendelijke groet,
  
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 09:39
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: SPOED: E-mailprocedure 35535 Nota nav Verslag inzake wijziging van de Overleveringswet
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Namens uw  voorzitter leg ik aan u voor of u ermee kunt instemmen onderstaand wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden.
De nota naar aanleiding van het verslag inzake herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)( 35535) is vanochtend aan de Kamer aangeboden.
U wordt verzocht dit uiterlijk hedenmiddag 4 februari om 14.00 uur kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data