Notaoverleg : Slachtoffers

De vergadering is geweest

28 oktober 2020
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. Groothuizen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op rapporten van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency (FRA))

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beschermen privacy van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het onderzoek “Speciale behoeften van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen ter bescherming privacy slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Instelling Adviescollege schadestelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Start campagne senioren en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie WODC-rapport 'De bescherming van minderjarige slachtoffers'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aankondiging beleidsdoorlichting slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op signalen seksueel misbruik Jehova’s Getuigen gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  De trage afhandeling van letselschadezaken door verzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang modernisering wetgeving inzake seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hostingbedrijven en kinderpornografisch beeldmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een onderzoek en vervolgstappen langlopende letselschadezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen/moties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data