Notaoverleg

Slachtoffers

Notaoverleg: "Slachtoffers"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Slachtoffers (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Slachtoffers op 28 oktober 2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 oktober 2020, over slachtoffers

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

19
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: