Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG op 19 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details


Blok 1: Algemene beschouwing "Twee jaar toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming" (wetenschap – advocatuur) 10.00 – 10.45 uur
  1. Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en Privaatrecht, Radboud Universiteit
  2. Axel Arnbak, advocaat 
 
Blok 2: "Impact AVG op gebruik medische dossiers/persoonsgegevens bij kankeronderzoek en regionale kankerzorg" (specifieke casus)” 10.55 – 11.25 uur
  1. Gerrit A. Meijer, hoogleraar Oncologische pathologie, CSO Health-RI
  2. Hans W. Nijman, hoogleraar Gynaecologische Oncologie en Immunologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

 BLOK 3: Autoriteit Persoonsgegevens (perspectief van de toezichthouder) 11.30 – 12.00 uur
  1. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens
2
Position paper F. Zuiderveen Borgesius t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG d.d. 19 november 2020

Te behandelen:

3
Position paper A. Arnbak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG d.d. 19 november 2020

Te behandelen:

4
Position paper G. Meijer t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG d.d. 19 november 2020

Te behandelen:

5
Position paper H. Nijman t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG d.d. 19 november 2020

Te behandelen: