Technische briefing : Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (35691 en 35749)

De vergadering is geweest

22 maart 2022
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • A. Podt (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toestemming deelname aan en position paper een technische briefing over de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 op 22 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data