Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en We kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport van de Politieacademie inzake "Professioneel Controleren" 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de consultatie ‘European Commission’s initiative to include hate speech and hate crime in the list of EU crimes provided for in Article 83(1) TFEU’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten onderzoeken mogelijk datalek app NL-Alert

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wob-verzoek over MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Analyse geweldgebruik politie en publicatie cijfers CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kennismaking en introductie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport inzake preventieve detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Certificaat Coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Taskforce IND

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitnodiging introductiebijeenkomst om kennis te maken met Defensie en specifiek de inzet in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen Eerste Kamer motie van het lid Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Verordening met wijzigingen Ecris-TCN en interoperabiliteit t.b.v. voorgestelde vreemdelingenscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 15 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geplande commissiedebatten

  wo 12-05-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Justitiële jeugd
  wo 19-05-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Gevangeniswezen en tbs
  do 20-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Bescherming persoonsgegevens
  wo 26-05-2021  09.30 - 12.30 uur             Commissiedebat             Gesubsidieerde rechtsbijstand
  wo 26-05-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Criminaliteitsbestrijding
  do 27-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Mensenhandel en prostitutie
  do 27-05-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Nationale veiligheid en crisisbeheersing
  wo 02-06-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Drugsbeleid
  do 03-06-2021   09.30 - 11.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021
  do 03-06-2021   12.00 - 14.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021 (vreemdeling- en asielzaken)
  do 03-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Strafrechtelijke onderwerpen
  wo 09-06-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Adoptie
  do 10-06-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Politie
  ma 14-06-2021  10.00 - 14.00 uur             Wetgevingsoverleg         Jaarverslag en Slotwet 2020
  wo 16-06-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
  do 17-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat            Terrorisme

  - Het commissiedebat over justitële jeugd op 12 mei 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 12 mei 2021 te 10.00 uur.
  - Het commissiedebat over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 27 mei 2021 van 14.00 tot 17.00 uur wordt veranderd in een commissiedebat over taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing. Voor het plaatsvinden van dit commissiedebat zal een gesprek met brandweervrijwilligers en juristen worden georganiseerd. 
  - De commissiedebatten over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning zullen samengevoegd worden op 16 juni 2021 van 14.00 tot 18.00 uur.
   
 23. 23

  Verzoek rondetafelgesprek over ongehoord onrecht in de vreemdelingenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brievenlijst