Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 21 april 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 21 april 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 15 april 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek over ongehoord onrecht in de vreemdelingenwet

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

3
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en We kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK)

Te behandelen:

6
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
20
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen Eerste Kamer motie van het lid Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

Te behandelen:

23
Geplande commissiedebatten

Details

wo 12-05-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Justitiële jeugd
wo 19-05-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Gevangeniswezen en tbs
do 20-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Bescherming persoonsgegevens
wo 26-05-2021  09.30 - 12.30 uur             Commissiedebat             Gesubsidieerde rechtsbijstand
wo 26-05-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Criminaliteitsbestrijding
do 27-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Mensenhandel en prostitutie
do 27-05-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Nationale veiligheid en crisisbeheersing
wo 02-06-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Drugsbeleid
do 03-06-2021   09.30 - 11.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021
do 03-06-2021   12.00 - 14.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021 (vreemdeling- en asielzaken)
do 03-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Strafrechtelijke onderwerpen
wo 09-06-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Adoptie
do 10-06-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Politie
ma 14-06-2021  10.00 - 14.00 uur             Wetgevingsoverleg         Jaarverslag en Slotwet 2020
wo 16-06-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
do 17-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat            Terrorisme

- Het commissiedebat over justitële jeugd op 12 mei 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 12 mei 2021 te 10.00 uur.
- Het commissiedebat over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 27 mei 2021 van 14.00 tot 17.00 uur wordt veranderd in een commissiedebat over taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing. Voor het plaatsvinden van dit commissiedebat zal een gesprek met brandweervrijwilligers en juristen worden georganiseerd. 
- De commissiedebatten over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning zullen samengevoegd worden op 16 juni 2021 van 14.00 tot 18.00 uur.
 
25
Brievenlijst
26
Startnotitie kennisagenda commissie JenV 2021
27
Stafnotitie technische briefing werkwijze NCTV