Petitie : Reactie m.b.t. stopzetten adopties uit Haïti

De vergadering is geweest

18 april 2023
13:15 - 13:30 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    H. Kat (D66)
  • U. Ellian (VVD)
  • L.M. van Ginneken (D66)
  • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    Reactie m.b.t. stopzetten van adopties uit Haïti en tevens verzoek tot aanbieding handtekeningen