Commissiedebat : Strafrechtketen

De vergadering is geweest

14 juni 2023
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • G. Markuszower (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A. Kuik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het WODC rapport 'Evaluatie College gerechtelijk deskundigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Haalbaarheidsstudie kwantitatief onderzoek klassenjustitie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage Actieplan Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatschappelijke opgave en prioriteiten strafrechtketen 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen eerste helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het Beslag Informatie Systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Oude-zaken-zitting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van de leden Mutluer en Ellian over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks (Kamerstuk 36100-VI-12) en de motie van het lid Knops c.s. over komen met oplossingen om de algehele bedrijfsvoering van de strafrechtketen te verbeteren (Kamerstuk 36200-VI-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tweede helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarbericht Openbaar Ministerie 2022

  Te behandelen:

  Loading data