Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 juni 2022
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlenging oplevering van het rapport van de Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hernieuwde aanpak doorlooptijden zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het id Ephraim, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 april 2022, over het noodrecht n.a.v. het ongevraagde advies van de Raad van State ‘Van noodwet tot crisisrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afdoening van de motie van de leden Michon-Derkzen en Kuik over het bestuursrechtelijk instrumentarium van burgemeesters bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit (Kamerstuk 34763-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van het Adviescollege ICT-toetsing om op nationaal niveau het risico op verdere uitloop van het project realisatie JBZ-systemen te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toestemming deelname rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over het stelsel bewaken en beveiligen en de evaluatie daarvan op 9 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het rapport 'De politie-reprimande voor minderjarige first offenders van lichte feiten'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorbereidingen staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Parole Hearing Singh

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Landelijke Bureau Bibob en Kwaliteitscommissie Bibob 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapport "Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Herbeoordeling levenslang: contouren van een voorwaardelijke invrijheidstelling regeling en beleidsreactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming inzake 'Levenslang herzien'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorhang Besluit houdende regels met betrekking tot verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken inzake een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Recht doen, kansen bieden - effectieve gevangenisstraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de voortgang strafrechtelijk onderzoek tegen verdachte overlijden Gino

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien van Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over 1F

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Jaarwisseling van 12 mei 2022, over de stand van zaken van de subsidieregelingen naar aanleiding van de tijdelijke vuurwerkverboden van afgelopen twee jaarwisselingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over het verkeerd informeren van de Kamer over het volgen van politieke partijen door de NCTV (Nrc.nl, 3 mei 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Appreciatie van de motie van het lid Azarkan over rechtsbijstand op kosten van de Staat voor gedupeerden van institutioneel racisme (Kamerstuk 31753-257)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Europees Asiel- en Migratiepact

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Rapport "Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen; Veel gezaaid en beperkt geoogst"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2022:

  ZOMERRECES 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  Woensdag 14 september 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 28 september 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 12 oktober 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022
  Woensdag 9 november 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 23 november 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 7 december 2022 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 21 december 2022 van 14.30 tot 16.00 uur 
  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
 40. 40

  Het lid Kröger verzoekt om het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid op woensdag 22 juni 2022 met een uur te verlengen.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie vragen aan de minister van Rechtsbescherming over de aangenomen moties tijdens het tweeminutendebat over slachtofferbeleid. 33552-100

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data