Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

    Te behandelen:

    Loading data