Technische briefing : Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden (dhr. Joustra)

De vergadering is geweest

11 februari 2021
11:00 - 12:20 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • T. van Gent (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het onderzoeksrapport van de commissie Joustra inzake 'Babyfarms' Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data