Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering op 30 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering op 30 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

Te behandelen:

3
Stafnotitie - Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces 2020